6

Steinmetz, Elaine

1938

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Steinmetz, Juanita

1927

 

 

 

 

 

 

11

Steinmetz, Edwin

1975

 

 

 

 

 

 

4

Steinmetz, Mary

1932

 

 

 

 

 

 

10

Steinmetz, Leona

1938

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Steinmetz, Michael

1976

 

 

 

 

 

 

2

Steinmetz, Joseph F

1913

 

 

 

 

 

 

8

Steinmetz, Alvina

1977

 

 

 

 

 

 

1

Steinmetz, Leona

1924

 

 

 

 

 

 

7

Steinmetz, Joseph M

1996

  LOT  28  

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

79
78
30
29
27
16
15
77
56
55
46
13
14
45
28
AREA LOTS
CEMETERY