6

Sykora, Esther L

1993

 

 

 

 

 

 

12

Sykora, Baby

1946

 

 

 

 

 

 

5

Sykora, Archie

1998

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sykora, Ernest E

1993

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sykora, Eileen

2012

 

 

 

 

 

 

9

Sykora, Katherine

1973

 

 

 

 

---Reserved---

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Sykora, John B

1980

 

 

 

 

---Reserved---

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Sykora, Aloyius

1951

  LOT  69  

*

*

*

*

*

*

*

24
25
26
19
18
17
10
11
12
5
4
3
70
68
69
AREA LOTS
CEMETERY